1, నవంబర్ 2018, గురువారం

రేపటి తరం వయసు మళ్లాక జీవితం అంటే
మనసుకి అయిన గాయాలని
మేనితో ముడిపడిన ఙపకాలని
గుర్తు చెసుకుంటారేమో!!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి