8, జులై 2018, ఆదివారం

నీవేనా...
నిశబ్దపు ఆవలి ఒడ్డు నుంచి నన్ను కలవరించినది
నీవేనా...
ఒంటరితనపు అవతలి వైపు నుంచి నన్ను పలకరించినది
ఇప్పుడు
నేనేం అర్ధం చేసుకోను!!!
ఈ నిశ్శబ్దాన్నా లేక నీ శబ్దాన్నా???
నేనెలా బ్రతకను!!!
ఆ ఏకాంతంలోనా లేక నీ కాంతగానా???
అయినా నా పిచ్చి గాని
కలల్లో కూడా ఈ కలవరపాటు ఎమిటో!!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి